ثبت نام

ثبت نام در کنفرانس و کارگاه های آموزشی

مقاله

راهنمای ارسال، ارائه شفاهی و ثبت مقاله

ثبت ایده

فرم جذب ایده

کمیته علمی کنفرانس

مشاهده اطلاعات

کنداکتور کنفرانس

Schedule

سخنرانان

Speakers

ارکان کنفرانس

Conference Committees

کمیته علمی کنفرانس

شورای عالی راهبردی کنفرانس

کمیته جایزه ملی سال کشور

کمیته چهره برجسته سال کشور

کمیته اجرایی کنفرانس

کمیته پایان نامه سال کشور

کمیته پژوهشگر سال کشور

کمیته کتاب سال کشور

حامیان و همکاران کنفرانس

Sponsors and partners of the conference

حامیان علمی

حامیان معنوی

حامیان مالی

نشریات و مجلات همکار

کشورهای مشارکت کننده در کنفرانس

Countries participating in the conference

33 کشور

در دومین کنفرانس بین المللی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار مشارکت خواهند داشت